IPA POTOVANJA

Člani IPA mednarodnega policijskega združenja imamo določene ugodnosti tudi pri turističnih (individualnih ali skupinskih), športnih ali drugih potovanjih v vseh državah, ki že imajo ustanovljene svoje sekcije, običajno pa tudi v tistih, kjer sekcijo šele ustanavljajo (vendar ne v vseh). Veliko tovrstnih informacij lahko najdete tudi med vsebinami mednarodne IPA spletne strani potovanja. Na navedenem spletnem mestu najdete tudi PDF mednarodna navodila za IPA pomoč pri potovanjih in PDF mednarodni obrazec za IPA potovanja, ki sta bila z namenom poenotenja postopkov uveljavljena na svetovnem IPA kongresu na Novi Zelandiji v letu 2016.

Pomoč vam nudijo IPA člani iz držav, v katere potujete. Na ta način dobite neposredno pomoč v obliki nasvetov, navodil, organizacije potovanj po državi, rezervacij prenočišč in drugih rezervacij, ogledov znamenitosti, kontaktov z IPA člani in aktivnimi policisti, ki opravljajo delo, za katerega vas zanima, kako to tam poteka ipd. Ker imajo skoraj vse IPA sekcije po nekaterih lokacijah in krajih dogovorjene določene ugodnosti in popuste za IPA člane, vas seveda lahko seznanijo tudi s temi.

Pri načrtovanju in izpolnjevanju obrazca upoštevajte naslednja navodila:
1. Pošljite čitljivo izpolnjen obrazec na poštni ali elektronski naslov IPA sekcije Slovenija info@ipa.si;
2. Prošnjo pošljite zadosti zgodaj (vsaj 1 mesec prej za individualna potovanja in najmanj 3 mesece prej za skupinska potovanja);
3. Natančno opišite vaše načrtovano potovanje;
4. Navedite svoje želje do IPA sekcije gostiteljice;
5. Za vsako državo oz. IPA sekcijo, ki jo nameravate obiskati, izpolnite svoj obrazec;
6. Obverzno mora biti priložen dokaz o članstvu v IPA mednarodnem policijskem združenju;
7. IPA sekcija gostiteljica ne plačuje rezervacij (ta IPA člana samo informira o namestitvi ipd., IPA član pa nato sam opravi rezervacijo);
8. IPA sekcija gostiteljica po tej analogiji tudi ne krije stroškov morebitnih odjav rezervacij;
9. V kolikor vam IPA sekcija gostiteljica omogoči obisk zanimivosti ali izpolni posebne želje, se jim prilagodite in zahvalite!

Izpolnjevanje obrazca za IPA potovanje ni potrebno v primerih, ko so osebni kontakti že vzpostavljeni (npr. obiski v sklopu rednih izmenjav med IPA skupinami, osebni obiski prijateljev ipd.) ali v nujnih primerih (npr. zdravstveni razlogi). V kolikor bi radi kaj dodali ali pa menite, da je posamezna rubrika premajhna za opis, vas prosimo, da k obrazcu dodate novo oz. dodatno stran. Obrazce lahko pošljite tudi na elektronski naslov podpredsednika IPA kluba Ljubljana mrpulvis@gmail.com. Prosimo vas, da poleg tega navedete tudi vašo IPA člansko št. in IPA klub, katerega članica oz. član ste, da se s tem izognemo nepotrebnemu dodatnemu pošiljanju dokazila o IPA članstvu.

Gostitelju se vedno na primeren način zahvalite (s skromnim darilcem ipd.). Posebej pa vas prosimo, da nas po koncu potovanja (kolikor vam bo to čas dopuščal) na kratko seznanite z vtisi, mnenji s potovanja, kot tudi z nasveti za kolege, ki mogoče prav tja še nameravajo potovati. S temi informacijami nas seznanite, ne glede na vaše (ne)zadovoljstvo z uslugami in pomočjo IPA sekcij, klubov ali članov. Vaše informacije, fotografije, potopise ipd. bi radi uporabili za svetovanje pri kasnejših potovanjih IPA članov v te dele sveta. S tem istim namenom in z vašo privolitvijo bi lahko to kot IPA novičko objavili tudi na naših IPA spletnih vsebinah.

Želimo vam prijetno potovanje, čim več lepih trenutkov, novih spoznanj in poznanstev ter uspešno izpolnitev vaših želja!