VČLANITEV V IPA MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE

Mednarodno policijsko združenje – IPA (International Police Association) – Sekcija Slovenije – Klub Ljubljana ali krajše IPA klub Ljubljana je policijsko stanovsko društvo in po članstvu daleč največji regionalni IPA klub slovenske zveze društev IPA – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija (v nadaljnjem besedilu IPA sekcija Slovenija ali na kratko zveza).

Po določbah 12. člena Statuta IPA sekcije Slovenija so člani regionalnih IPA klubov aktivni in upokojeni uslužbenci Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti, kar je povzeto tudi v 1. odstavku 1. člena Statuta IPA kluba Ljubljana.

Poleg rednega članstva, Statut predvideva še:
častne člane – to so tisti IPA člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje kluba;
pridružene člane kluba – to so člani tujih policijskih organizacij iz držav, kjer IPA organizacija še ni ustanovljena;
izredni člani kluba – to so vdove in vdovci IPA članov;

Pridruženi in izredni člani nimajo aktivne volilne pravice.

Klubi lahko med podporne člane sprejmejo tudi osebe, ki podpirajo dejavnost in sledijo ciljem IPA mednarodnega policijskega združenja. Članstvo podpornim članom preneha po preteku treh let. Če so izpolnjeni prej navedeni pogoji, se jim lahko članstvo enkrat ali večkrat podaljša za enako obdobje. Podporni član plača članarino in prejme izkaznico. Podporni člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice. Natančnejše pogoje in postopek za sprejem ter prenehanje članstva podpornih članov, višino članarine in obliko izkaznice uredi upravni odbor zveze s pravilnikom.

Zaradi boljše razumljivosti in pogostih vprašanj navajamo, da pomožni policisti s podpisom pogodbe o služenju v pomožni policiji izpolnjujejo pogoje za članstvo v regionalnem IPA klubu.

KAKO SE LAHKO VČLANIMO V IPO?

Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev, mora v kraju, kjer biva ali službuje, poiskati IPA poverjenika, kateremu sporoči svojo željo po včlanitvi. Praviloma je na vsaki policijski enoti poverjenik, ki vam bo z veseljem nudil vse potrebne informacije. Lahko kontaktirate tudi katerega od IPA funkcionarjev IPA kluba Ljubljana, katerih kontakte lahko najdete na naši spletni strani https://ipa-lj.com/o-nas/kdo-smo/ in med podatki Facebook vsebin https://www.facebook.com/ipa.klub.ljubljana, lahko pa vprašanje pošljete na elektronski naslov info@ipa-lj.com. V času prisotnosti članov upravnega odbora IPA kluba Ljubljana lahko informacije in pristopno izjavo dobite tudi v naši IPA sobi na Trdinovi 4 v Ljubljani (avtopark Policijske uprave Ljubljana).

Za včlanitev mora kandidat izpolniti in podpisati Pristopno izjavo ter poravnati stroške pristopnine in članarine. Pristopnina v višini 15,00 EUR se zdaj že drugo leto zapored ne zaračunava, članarina pa je zdaj že 12. leto enaka in znaša 20,00 EUR. O sprejemu oz. izpolnjevanju statutarnih pogojev za sprejem v članstvo odloča upravni odbor IPA kluba Ljubljana.

Vsi tisti, ki ste v preteklosti že bili člani IPA mednarodnega policijskega združenja in bi to radi ponovno postali, morate izpolniti in podpisati Izjavo o ponovni včlanitvi. Vsi aktivni člani, ki morda na tej strani iščete obrazce v zvezi z vašim članstvom v IPA mednarodnem policijskem združenju, pa lahko na tem mestu dobite Prestopno izjavo (za prestop v drug regionalni IPA klub) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Slednjo lahko oddate tudi preko spletnega obrazca GDPR.

Vsak IPA član ob plačilu letne članarine prejme IPA izkaznico z veljavnostjo do izteka tekočega koledarskega leta in nalepko za vetrobransko steklo osebnega motornega vozila, ki ima vlogo zunanjega prepoznavnega znaka članstva v IPA mednarodnem policijskem združenju. Ker IPA izkaznica ne vsebuje biometričnih podatkov oz. fotografije, je njena uporaba pogojena s sočasno identifikacijo z ustreznim osebnim dokumentom oz. javno listino, ki je opremljena s fotografijo in jo je izdal državni organ. Z veljavno IPA izkaznico lahko status člana IPA mednarodnega policijskega združenja izkazujete po vsem svetu, hkrati pa lahko z njo pri številnih fizičnih in pravnih osebah, ki sodelujejo z IPA mednarodnim policijksim združenjem, uveljavljate določene ugodnosti, tako doma, kot tudi v tujini (IPA potovanja, IPA hiše, IPA nadomestni objekti, IPA srečanja mladih, IPA izmenjava mladih, IPA popusti ipd.).