Vodstvo kluba

Člani upravnega odbora

Marjan JAKŠE

član upravnega odbora


Aleksander BREJC

član upravnega odbora


Anton POZVEK

član upravnega odbora


Zmago JAVORNIK

član upravnega odbora


Nadzorni odbor

Razsodišče