INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ZGODOVINA

Največja policijska stanovska organizacija na svetu International Police Association (IPA) je bila ustanovljena 1. januarja 1950. Od takrat je njen Esperanto moto Servo per Amikeco (služimo prijateljstvu) dosegel več ljudi, kot bi si bilo mogoče predstavljati.

Združenje je nastalo, ko je policijski narednik Arthur Troop iz kraja Lincolnshire, Anglija, želel ustvariti organizacijo, ki bi preko prijateljstva in mednarodnega sodelovanja povezovala policiste iz različnih držav.

Arthur Troop se je rodil 15. decembra 1914 v kraju Lincoln, Anglija, kjer je preživel svoje otroštvo in končal osnovno izobraževanje. Najprej se je zaposlil kot mehanik, vendar se je kmalu vpisal na fakulteto Ruskin College, Oxford, kjer je študiral ekonomijo in družbene vede ter fakulteto tudi uspešno končal. V času študija je 3 leta študiral tudi rusko zgodovino, zaradi česa je pridobil štipendijo iz Moskve, ki jo je tudi obiskal. Po končanem študiju se je zaposlil kot raziskovalec na kmetijski šoli v Vale Evesham, Worcestershire.

Dne 19. junija 1936 se je Arthur Troop pridružil policijskim vrstam v mestu Lincolnshire, kjer je opravljal naloge v različnih oddelkih, predvsem je opravljal dela v prometnem oddelku policije.

Kmalu po II. svetovni vojni se je Arthur Troop lotil velikega projekta ustanovitve svetovne organizacije za policiste, kasneje mednarodnega policijskega združenja oz. International Police Association ali krajše IPA.

Arthur Troop je imel vedno veliko zaupanje v ljudi, predvsem v ljudi, ki so si zaupali med seboj in ki so (kot on sam) verjeli v pozitivne vrednote prijateljstva. Seveda je ob svojih idejah naletel tudi na nasprotovanje s strani kolegov in nadrejenih v policiji.

V letih 1948 in 949 je bil v stiku s policijskimi prijatelji doma in v tujini in leta 1949 v britanskem policijskem časopisu pod psevdonimom "Aytee" objavil članek o svojih idejah. Po neverjetnem odzivu je bil Arthur Troop prepričan, da bi moral nadaljevati s svojo idejo o ustanovitvi mednarone policijske organizacije. Na podlagi svoji idej in mnogih posvetovanjih je Arthur Troop doživel, da je bila njegova ideja tudi uresničena. Mednarodno policijsko združenje IPA je bilo ustanovljeno 1. januarja 1950 s sloganom " Servo per Amikeco" oz. Služimo prijateljstvu.

Arthur Troop je postal prvi generalni sekretar britanskega oddelka IPA organizacije. Njegov pojem policijske organizacije z razvojem družbenih, kulturnih in strokovnih povezav med člani preko meja in v okolju brez diskriminacije zaradi ranga, spola, barve kože, jezika ali vere, je postal resničnost.

S pomočjo zanesenjakov in prvih članov te organizacije je Arthur Troop neutrudno delal in spodbujal pri ustanavljanju drugih nacionalnih oddelkov. Iz velike ideje in skromnih začetkov se je sporočilo in ideja o mednarodni policijski organizaciji hitro prijela in nastajale so nove sekcije in združenja po vsem svetu.

Kmalu je bilo ustanovljenih še več združenj v večini držav v zahodni Evropi, Afriki, severni in južni Ameriki, Aziji in Avstraliji. Leta 1955, na prvi seji Mednarodnega izvršnega odbora v Parizu, je Arthur Troop postal prvi mednarodni generalni sekretar. To funkcijo je opravljal vse do leta 1966, ko se je iz osebnih razlogov odpovedal funkcijam v mednarodni organizaciji.

Svetovna organizacija policistov, se je po uradni ustanovitvi hitro širila in ideja Arthurja Troopa ni bila več "ekscentrična" ideja. To so potrdile tudi uradne ustanove, ki so v pozitivno spremenile prvotna mnenja glede ustanovitve mednarodne policijske organizacije IPA. Ta je postajala največja policijska organizacija na svetu. Za svoj doprinos, predvsem pa za svoje nesebično delo in ideje o ustanovitvi mednarodne policijske organizacije, je Arthur Troop leta 1965 prejel več priznanj, tako v domovini, kot tudi iz celega sveta.

Tudi po upokojitvi leta 1965 je Arthurja Troop še naprej pomagal pri širitvi idej o mednarodnem policijskem združenju, prav tako pa je bil aktiven (kljub bolezni) tudi v socialni službi, predvsem pa v društvu za slepe, v Lincilnshire Social Service.

Ustanovitelj IPA mednarodnega policijskega združenja Arthur Troop je umrl 30. novembra 2000, v 86. letu starosti.