International Police Assosiation - Zgodovina

IPA - največja policijska organizacija na svetu - je bila ustanovljena 1. januarja 1950. Od takrat je njegov Esperanto moto "Servo per Amikeco" (služimo prijateljstvu) dosegel več ljudi, kot bi si bilo mogoče predstavljati.


Združenje je nastalo, ko je policijski narednik iz Lincolnshire, Anglija, Arthur TROOP, želel ustvariti povezavo, ki bi povezovala policiste iz različnih držav preko prijateljstva in mednarodnega sodelovanja.


Arthur Troop se je rodil 15. decembra 1914, v Lincoln, v Angliji, kjer je preživel svoje otroštvo in končal osnovno izobraževanje. Najprej se je zaposlil kot mehanik, vendar se je kmalu vpisal na fakulteto, Ruskin College, Oxford,kjer je študiral ekonomijo in družbeno vede in jo tudi uspešno končal. V času študija je 3 leta študiral tudi rusko zgodovino, zardi česa je pridobil štipendijo iz Moskve, ki jo je tudi obiskal. Po končanem študiju se je zaposlil kot raziskovalec na kmetijski šoli v Vale Evesham, Worcestershire.

Dne 19. junija 1936 je Arthur pridružil policijskim vrstam v mestu Lincolnshire, kjer je opravljal naloge v različnih oddelkih, predvsem je opravljal dela v prometnem oddelku policije.

Kmalu po drugi svetovni vojni se je Arthur TROOP lotil velikega projekta ustanovitve Svetovne organizacije za policiste, kasneje IPA svetovne organizacije.

Arthur TROOP je imel vedno veliko zaupanje v ljudi,predvsem v ljudi,ki so si zaupali med seboj in ki so -kot on-verjeli v pozitivne vrednote prijateljstva. Seveda je ob svojih idejah naletel tudi na nasprotovanje stsrani kolegov v policiji,kakor tudi s strani svojih nadrejenih.

V letih 1948-1949 je bil v stiku s policijskimi prijatelji doma in v tujini. Leta 1949 je objavil članek v britanskem policijskem časopisu o svojih idejah, pod psevdonimom "Aytee". Po neverjetnem odzivu, je bil TROOP prepričan, da bi moral nadaljevati s svojo idejo o ustanovitvi mednarone policijske organizacije. Na podlagi svoji idej in mnogih posvetovanjih je Arthur TROOP doživel , da je bila njegova ideja uresničena. IPA je bila ustanovljena 1. januarja 1950 z sloganom v esperantskem jeziku " Servo per Amikeco" (Služimo prijateljstvu).

Arthur Troop postal prvi generalni sekretar britanskega oddelka, IPE. Njegov pojem združenja z razvojem družbenih, kulturnih in strokovnih povezav med svoje člane, v okolju brez diskriminacije od ranga, spol, barvo kože, jezik ali vero, postal resničnost.

S pomočjo zanesenjakov in prvih članov te organizacije je Arthur TROOP neutrudno delal in spodbujal pri ustanavljanju drugih nacionalnih oddelkov. Iz velike ideje in skromnih začetkov se je sporočilo in ideja o mednarodnem policijskem združenju hitro prijela in nastajale so nove sekcije in združenja po vsem svetu.

Kmalu je bilo ustanovljenih še več združenj v večini v zahodni Evropi, Afriki, Ameriki (severni in južni), Aziji in Avstraliji. Leta 1955, na prvi seji Mednarodnega izvršnega odbora v Parizu, je Arthur TROOP postal prvi mednarodni generalni sekretar,vse do leta 1966, ko se je odpovedal funkcijam v mednarodni organizaciji zaradi osebnih razlogov.

Svetovna organizacija policistov, se je po uradni ustanovitvi hitro širila in ideja Arthurja Troopa ni bila več "ekscentrična" ideja. To so potrdile tudi uradne ustanove,ki so pozitivno spremenile mnenje glede ustanovitve mednarodne policijske organizacije, ki je postajala največja policijska organizacija na svetu. Za svoj doprinos,predvsem pa za svoje nesebično delo in ideje o ustanovitvi mednarodne policijske organizacije je Arthur Troop leta 1965 prejel več priznanj tako v domovini,kot tudi iz celega sveta.

Tudi po upokojitvi leta 1965 je Arthurja TROOP pomagal pri razširjanju idej o mednarodnem policijskem združenju , prav tako pa je bil aktiven - kljub bolezni- tudi v socialni službi,predvsem pa v društvu za slepe, v Lincilnshire Social Service.

Ustanovitelj mednarodnega policijskega združenja Arthur TROOP je umrl 30. novembra,leta 2000, v 86 letu starosti.