IPA KLUB LJUBLJANA
ZGODOVINA

IPA klub Ljubljana je bil ustanovljen 4. junija 1993. Ustanovna skupščina je bila v hotelu LEV v Ljubljani, prvi izvoljeni predsednik pa je bil gospod Miran Klavora.


Vsem, ki so postavili temelje delovanja našega kluba, gre zahvala, da je danes IPA klub Ljubljana, klub z največ člani med regionalnimi IPA klubi v Sloveniji. Tudi med prvimi člani IPA kluba Ljubljana je še živ spomin iz tistih časov, ki so po osamosvojitvi Republike Slovenije zaznamovali spremembe državne ureditve, pa tudi spremembe na vseh področjih dela in življenja v naši državi.


Spremembe pravnega reda na področju delovanja društev so narekovale, da se komaj dobro ustanovljena IPA sekcija Slovenija reorganizira. Seveda to ni bil edini in prevladujoč razlog. Teh je bilo sigurno veliko več. Med razlogi je bila tudi različna teritorialna povezanost, tako znotraj Slovenije, kot tudi povezave takratnih policijskih enot s sosednjimi državami oz. njihovimi policijskimi enotami. Nenavsezadnje različnost načrtovanja izpolnjevanja načel in ciljev IPA mednaroodnega policijskega združenja ter zahteva po uskladitvi delovanja z veljavno zakonodajo so povzročili, da so v Sloveniji regionalni IPA klubi postali samostojne pravne osebe.


S podpisom pogodbe leta 2002 je bil IPA klub Ljubljana soustanovitelj zveze društev, to je IPA sekcije Slovenija. Po območju delovanja je IPA klub Ljubljana največji regionalni IPA klub, prav tako pa tudi po številu članov, saj šteje IPA klub Ljubljana preko preko 3000 članov in članic, kar pomeni dobro 1/3 vseh IPA članov v Sloveniji. Teritorialno regionalni IPA klub Ljubljana pokriva območje Policijske uprave Ljubljana.


V dosedanjem obdobju delovanja so člani, upravni odbor in organi IPA kluba Ljubljana svoje namene in cilje izpolnjevali na najrazličnejše načine oz. oblike. Delovanje kluba se je najpogosteje odražalo v obliki sodelovanja in organiziranja različnih športnih in drugih prireditev. Intenzivno je bilo sodelovanje utrjevano s klubi iz drugih držav. Sodelovanje je klub Ljubljana najpogosteje gradil s posamezniki in skupinami ob individualnih ali organiziranih obiskih posameznikov in skupin, ter z organizacijo izletov članov v tujino.


Poudariti je potrebno, da je Ljubljana, kot prestolnica, turistična destinacija, v katero se radi vračajo prijatelji IPA kluba Ljubljana iz tujine. Vsem prijateljem so člani upravnega odbora in ostali člani kluba ob tem z veseljem predstavili naše morje, gore in druge naravne lepote, ki so ostale marsikomu v lepem spominu tudi zaradi naše odlične kulinarike in splošne gostoljubnosti Slovencev.

Prvi predsednik IPA sekcije Slovenija g. Zorec Milan (levo), izroča spominsko darilo prvemu predsedniku IPA RK Ljubljana g. Miranu Klavori (desno)