IPA klub Ljubljana

Ustanovljen je bil 4. junija 1993. Ustanovna skupščina je bila v hotelu LEV v Ljubljani, prvi izvoljeni predsednik pa je bil gospod Miran Klavora.


Vsem ki so postavili temelje delovanja našega kluba, gre zahvala, da je danes IPA Klub Ljubljana, klub za največ člani med IPA Klubi v Sloveniji. Tudi me prvimi člani IPA Kluba Ljubljana je še živ spomin iz tistih časov, ki so po osamosvojitvi Slovenije zaznamovali spremembe državne ureditve, pa tudi spremembe na vseh področjih dela in življenja v naši državi.


Spremembe pravnega reda na področju delovanja društev so narekovale, da se komaj dobro ustanovljena IPA Sekcija Slovenija reorganizira. Seveda to ni bil edini in prevladujoč razlog. Teh je bilo sigurno veliko več. Med razlogi je bila tudi različna teritorialno povezanost, tako znotraj Slovenije kot tudi povezave takratnih policijskih enot s sosednjimi državami oziroma njihovimi policijskimi enotami. Nenavsezadnje različnost načrtovanja izpolnjevanja načel in ciljev IPE ter zahteva po uskladitvi delovanja z veljavno zakonodajo so povzročili, da so v Sloveniji regionalni klubi postali samostojne pravne osebe. S podpisom pogodbe leta 2002 je bila IPA RK Ljubljana soustanovitelji zveze društev – IPA Sekcije Slovenija. Po območju delovanja je IPA RK Ljubljana največji regionalni klub, prav tako pa tudi po številu članov, saj šteje klub Ljubljana preko preko 3000, kar pomeni približno 1/3 vseh članov v Sloveniji. Teritorialno regionalni klub pa pokriva območje policijske uprave Ljubljana.


V dosedanjem obdobju delovanja so člani, UO in organi kluba svoje namene in cilje izpolnjevali na najrazličnejše načine oziroma oblike. Delovanje kluba se je najpogosteje odražalo v obliki sodelovanja in organiziranja različnih športnih in drugih prireditev. Intenzivno je bilo sodelovanje utrjevano s klubi iz drugih držav. Sodelovanje je klub Ljubljana najpogosteje gradil z posamezniki in skupinami ob individualnih ali organiziranih obiskih posameznikov in skupin, ter z organizacijo izletov članov v tujino Poudariti je potrebno, da je Ljubljana kot prestolnica, turistična destinacija, v katero se radi vračajo prijatelji IPA kluba Ljubljana iz tujine. Vsem prijateljem so člani UO in ostali člani kluba ob tem z veseljem predstavili naše morje, gore in druge naravne lepote, ki so ostale marsikomu v spominu tudi zaradi naše kulinarike in gostoljubnosti Slovencev.