ROMUNSKA PRAVLJICA
28/06/2018
PLANINSKI IZLET NA PLANJAVO IN SREBRNO SEDLO – VABILO
02/07/2018

IPA SEMINAR »V ČASU TERORISTČNIH GROŽENJ« GIMBORN 2018

Uvod

Vladimir Adam, pomočnik komandirja PP Ljubljana Moste, sem se med 11. in 15. junijem 2018, v izobraževalnem centru IBZ Gimborn, Nemčija, udeležil seminarja z naslovom »In Zeiten terroristischer Bedrohungen« (v času terorističnih groženj).

Izobraževalni center IBZ Gimborn, leži približno 50 km vzhodno od Kolna in deluje pod okriljem IPA. Seminarja se nas je udeležilo 28 predstavnikov iz 4 držav (bil sem edini predstavnik iz Slovenije, poleg mene je bil še 1 predstavnik Luksemburga, 7 predstavnikov Poljske, ostalo pa so bili predstavniki Nemčije). Večina nas je bila aktivnih policistov, nekaj je bilo tudi že upokojenih policistov iz Nemčije, ter 2 predstavnika davčnega oddelka iz Hamburga.

Celoten seminar so vodili predstavniki Nemške in Poljske policije, ter strokovnjaki za islam tako iz visokih strokovnih šol, kot tudi strokovnjak iz nevladne organizacije, in sicer: Volker Trusheim (ministrstvo za notranje in občinske zadeve zvezne dežele Nordhein – Westfalen), Thomas Weiler (pravnik visoke strokovne šole za javno varnost Köln), Thomas Műller (znanstvenik za islam), Piotr Kozlowski in Roman Zinkiewicz (predstavnika specialne enote za boj proti terorizmu poljske policije), Jens Ebenhardt (kriminalistični inšpektor policijske uprave Wuppertal), Kaan Orhon (znanstvenik za islam iz nevladne organizacije Hayat), ter Aneta Sobieraj (tiskovna predstavnica policije v Lodžu in podpredsednica IPA sekcije Lodž). Vsa predavanja in predstavitve so potekali v nemškem in poljskem jeziku s pomočjo 2 prevajalcev.

Sam namen seminarja je bil seznanitev z mednarodnim terorizmom, njegovim vzrokom, ideologijami in posledicami, rekrutiranjem mladih oseb, ter tudi z aktivnostmi oz. preprečevanjem radikalizacije. Zgodovina terorizma je dolga, terorizem je postal globalen, mladi radikalizirani ljudje iz zahodnih držav se pridružujejo islamističnim borcem v Siriji in drugod, ter nato načrtujejo in vodijo teroristične napade proti vsem vrednotam, ki predstavljajo zahod (demokratične vrednote). Pri tem so pomembni mehanizmi za preprečevanje radikalizacije, kot tudi za de-radikalizacijo oseb.

Izvedba seminarja

V uvodnih urah so bile predstavljene teme seminarja, ter časovni okvir za posamezne izvajalce, prav tako smo se vsi udeleženci predstavili, ter izrazili naša pričakovanja. Na kratko je bil predstavljen sam grad Gimborn, kratka zgodovina, razpored stavb in prostorov ter namen in cilj seminarja. V popoldanskem delu je potekala predstavitev potencialne ogroženosti s strani mednarodnega terorizma v zvezni republiki Nemčijii, samo sodelovanje pri izmenjavi informacij, v ta namen je bil ustanovljen tudi GTAZ (Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum), kamor spadajo npr. zvezna policija, vojaška obveščevalna služba, zvezna kriminalistična policija, zvezna služba za varstvo ustavne ureditve (ne spadajo pod policijo, spremljajo pa radikalizirane osebe), ter ostale službe. Nadalje je bil predstavljen pojav salafizma, samo število salafistov v Nemčiji, ki jih je sicer malo (11.000), ampak je problematično število predvsem tistih, ki so od 2012 do 2018 odpotovali iz Nemčije v ti. džihad (odpotovalo jih je 1000, vrnilo pa se jih je 320, pri tem pa ni podatka kje so ostali). Vzrok za salafizem je predvsem poistovetenje mladih, ki v demokratičnem režimu ne doživijo pričakovanega, propaganda džihadistov pa je nasilna in jim je vseeno za muslimanske običaje (Pr: obstajajo učne knjige za otroke, kjer je npr. črka N prikazana v besedi Sniper ipd).

Naslednji dan smo spoznali težave pri mednarodnem sodelovanju v boju proti terorizmu s strani organizacij kot so UN, NATO, ter Europol, mednarodni kriminal in terorizem sta namreč močno povezana, mednarodni terorizem pa je postal problem šele po letu 1970. Pri tem je problematično predvsem vpisovanje pomembnih podatkov v SIS, ugotovitve pa kažejo, da so ti podatki skopi oz. sploh niso vneseni v SIS, predvsem s strani članic, ki varujejo zunanjo schengensko mejo (Pr: Grčija 2013 ni vnesla v SIS podatkov obsojenca, ki je bil po nekih čudnih okoliščinah predčasno izpuščen, slednji pa je nato leta 2016 v Nemčiji posilil in umoril študentko). Nadalje je bil predstavljen religijsko navdahnjen terorizem v več etičnem Afganistanu s strani talibanov, kjer je veliko število džihadistov, ki za izpolnjevanje svojih ciljev uporabljajo predvsem nasilje. Predstavljene so bile tudi ideologije in cilji destabilizacije v Jemnu in Libanonu s pomočjo terorizma. V kratkem se pričakuje tudi vojna med Iranom in Izraelom, ki sta vseskozi na robu vojne, izbruh vojne pa bi vplival predvsem na stanje tudi v Libanonu in Jordaniji, kjer je precejšnje število beguncev iz Sirije.

Tretji dan smo v dopoldanskem času spoznali delovanje specialne enote za boj proti terorizmu na Poljskem, njihov način usposabljanja, ter opremo, zanimivo pa je to, da do sedaj še ni bilo terorističnega napada na Poljskem, z izjemo 1 primera, kjer so osebo obsodili za poskus terorizma. V popoldanskem času smo odšli v Wuppertal, kjer smo obiskali policijsko upravo, predstavljena pa nam je bila salafistična scena v Wuppertalu, kjer so salafisti s pomočjo brezplačne delitve koranov poskušali pritegniti čim več simpatizerjev, delovanje pa je bilo v nadaljevanju prepovedano. Izjemen odmev je imel tudi živ prenos na Youtubu, kjer je ti. Sharia police izvajala kontrolo v Wupperrtalu, ter mlade nagovarjala k salafizmu. V nadaljevanju smo si ogledali še samo mesto Wuppertal, ter se v večernem času vrnili nazaj v Gimborn.

Četrti dan so nam bile v dopoldanskem času predstavljene izkušnje preventivnega delovanja za boj proti terorizmu na Varšavskem letališču, kjer se je tehnika opazovanja in vrednotenja določenih znakov potencialnih teroristov (točkovanje na 4 stopenjski lestvici: postopanje, spraševanje, potenje,…) izkazalo kot neučinkovito, kar so ugotovili tudi s pomočjo filmskih igralcev, pri tem pa so prišli do ugotovitve, da je dokaj učinkovit lahko podroben razgovor z potnikom (spraševanje o počutju, namenu potovanja,…). V popoldanskem času je bilo predstavljeno preventivno delovanje Nemške nevladne organizacije Hayat proti radikalizaciji mladih, kot tudi njihov način nudenja pomoči tistim, ki so že bili radikalizirani. Njihove ugotovitve kažejo, da velika večina radikaliziranih mladih izhaja iz neurejenih družin, ki se v demokratičnem sistemu niso identificirali. Propaganda salafistov je učinkovita, saj svoje ideje črpajo predvsem iz zahodne kulture (npr. videoigre Call odf Dutty/Call of Djihad, propaganda oblačila kot so npr. Superman/Supermuslim,…), prav tako pa novačijo tudi psihično nestabilne osebe. Spoznali smo tudi piramidno sestavo islamistične vere, pri čemer so najmanj nevarni ti. puristi oz. misijonarji, naslednja kategorija so politični misijonarji, ki odklanjajo nasilje, politični misijonarji, ki spodbujajo džihad, vendar ne sodelujejo v njem, kot najbolj nevarni pa so džihadisti. Ugotovili so tudi, da se je vsak 4. moški, ki je odšel v džihad pred tem udeležil najbolj znane propagande islama v Nemčiji pod naslovom »Lies« (že prej omenjeno brezplačno razdeljevanje koranov). Potovanje v tujino oz. v džihad je vse bolj oteženo, zaradi česar prihaja do več napadov znotraj EU.

Zadnji dan smo strnili vtise predstavljenih tem, ter z skupinskim delom poskušali tudi ugotoviti učinkovite metode preventivnega delovanja proti radikalizaciji in pri de-radikalizaciji ljudi. Na koncu so nam bila izdana še potrdila o udeležbi na seminarju.

Zaključek

Sam ocenjujem, da je bila vsebina programa izjemno bogata, prikazani in obrazloženi načini boja proti radikalizaciji, predvsem mladih so uporabni in primerni za policije vseh držav, ki se soočajo z bojem proti mednarodnem terorizmu. Pomembno je predvsem zgodnje odkrivanje in onemogočanje propagande ekstremnega islamizma oz. džihadizma, ter nudenje pomoči mladim, ki se znajdejo v tem krogu. Izmenjava mnenj in izkušenj predvsem predstavnikov iz Nemčije pa je zelo koristno za nadaljnje ukrepe v boju proti morebitni radikalizaciji mladih tudi v slovenskem prostoru.

Vladimir Adam

 

Comments are closed.