8. MAREC – DAN ŽENA
08/03/2021
OBČNI ZBOR – OBVESTILO O IZVEDBI
04/04/2021

OBČNI ZBOR ČLANIC IN ČLANOV IPA KLUBA LJUBLJANA – OBVESTILO IN VABILO

Spoštovane članice, spoštovani člani IPA Kluba Ljubljana.

V pogojih COVID-19 epidemije, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, in ob ukrepih, ki jih je za preprečevanja širjenja epidemije predpisala Vlada Republike Slovenije, ni mogoče izvesti občnega zbora kluba na način, kot ga predpisujeta Zakon o društvih in statut društva. Občni zbor je potrebno vseeno izvesti zaradi oddaje zakonsko določenega letnega poročila na AJPES do konca marca.

Družba se je zapletenim zdravstvenim razmeram poslovno prilagodila tako, da se del dejavnosti, ki so se prej izvajale z neposrednim stikom med ljudmi sedaj izvaja v tako imenovanem virtualnem svetu z uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Nekatera orodja omogočajo sinhrono komunikacijo skupine ljudi, druga pa temeljijo na asinhronem komuniciranju.

Orodja iz prve kategorije so primerna za organizacijo spletnih sestankov, predavanj, kulturnih dogodkov, tudi skupščin in podobnih aktivnosti, a morajo uporabniki izpolnjevati kar nekaj zahtev, preden se lahko vključijo v tak način komuniciranja:

  • potreben je širokopasovni dostop do interneta, kar poenostavljeno pomeni hitro komunikacijsko linijo, po kateri lahko v obe komunikacijski smeri sinhrono potuje velika količina podatkov; kamera in mikrofon ustvarjata velike količine podatkov, ki se morajo prenesti po komunikacijski liniji;
  • osebni računalnik mora imeti dodatno opremo za zvočno in video komuniciranje; klasični namizni računalniki te opreme praviloma nimajo vgrajene. Če ima uporabnik na voljo sodobnejši prenosni računalnik tega problema verjetno ne bo imel, saj ima večina vgrajeno kamero in mikrofon za spletno komuniciranje;
  • čeprav uporaba spletnih komunikacijskih orodij s kamero in mikrofonom ni pretirano zahtevna, vseeno predstavlja velik problem za osebe, ki niso vajene uporabe računalnika, zato pri tem potrebujejo neposredno pomoč.

V statutu imamo zapisano: Občni zbor je najvišji organ IPA kluba Ljubljana. Sestavljajo ga vsi člani kluba. Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot desetina vseh članov IPA kluba Ljubljana. Če do ure, ki je določena z vabilom za sklic zbora oziroma po preteku 30 minut po tej uri zboru ne prisostvuje ena desetina članov, je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 25 članov kluba.

Te določbe nam torej omogočajo, da lahko občni zbor izvedemo v virtualnem okolju z uporabo spletne platforme ZOOM. V tem primeru bi bila skupščina izvedena v enem dnevu.

Društvo lahko iz razlogov varstva javnega zdravja izjemoma upraviči izvedbo skupščine na daljavo, četudi je v statutu predvidena samo izvedba s fizičnim srečanjem v živo. Objektivne razmere namreč terjajo in upravičujejo prilagojeno uporabo veljavnih pravil zveze (kot je na primer upoštevanje priporočil inštitucij s področja javnega zdravja in pravnih pravil).

Upravni odbor kluba je na podlagi zgoraj navedenega na svoji VIDEO SEJI dne 18.3.2021 sprejel dva sklepa:

SKLEP 1: Občni zbor IPA kluba Ljubljana v letu 2021 se izvede preko spletne aplikacije Zoom Meetings s predhodnim povabilom vsem članom kluba preko elektronske pošte ob upoštevanju statutarnih rokov in skladno z že pridobljenimi izjavami o varstvu osebnih podatkov. Prijave do vključno dne 25.3.2021 zbira član UO Anton Pozvek na naslov elektronske pošte anton.pozvek@telemach.net, ki izdela seznam za verifikacijo in ga posreduje predsedniku kluba, slednji pa nato prijavljenim preko elektronske pošte posreduje gradivo za občni zbor.

SKLEP 2: Občni zbor IPA kluba Ljubljana preko spletne aplikacije Zoom Meetings se izvede dne 29.3.2021 ob 17.00 uri. Delovno predsedstvo se eno uro pred začetkom zbora zbere na naslovu Vodnikova c. 43A v Ljubljani, kjer so zagotovljena primerna tehnična sredstva in ustrezen prostor za izvedbo tega občnega zbora. Prijave v video konferenco se pričnejo ob 16.45 uri. Delovno predsedstvo bodo sestavljali predsednik predsedstva Anton Pozvek ter člana predsedstva Emil Oblak in Aleksander Brejc, zapisnikar bo Zmago Javornik, verifikacijska komisija in overitelja zapisnika pa bosta Franci Debeljak in Marjan Prah Podborški.

VSEM, KI SE BOSTE PRIJAVILI H UDELEŽBI IN NIMATE NA SVOJIH RAČUNALNIKIH NALOŽENE APLIKACIJE ZOOM, LAHKO PRAVOČASNO POSREDUJEMO TUDI NAVODILA.

Mihael Burilov

Predsednik IPA kluba Ljubljana

Vabilo za udeležbo na občnem zboru

 

Comments are closed.