IBZ Gimborn – Police Street Survival Training
30/11/2023
III. IPA športne igre 2024 v organizaciji IPA sekcije Romunija – razpis
05/12/2023

Srečanje z vodstvom Policijske uprave Ljubljana

V jesenskem delu leta sta bila kar dva dogodka, ki sta narekovala potrebo po srečanju predstavnikov IPA kluba Ljubljana z vodstvom PU Ljubljana, ki ga tradicionalno izvedemo ob koncu leta. Na naši strani smo izvedli volitve v organe kluba za mandatno obdobje 2023 – 2027, na drugi strani pa je PU Ljubljana dobila novega direktorja. Glede na številne obveze zaposlenih ob koncu leta, smo srečanje načrtovali in ga tudi izvedli v drugi polovici novembra.

Tako smo se srečali direktor PU Ljubljana Tomislav Omejec, mag., vodja službe direktorja PU, g. Aleš Marn, predsednik IPA kluba Ljubljana Mihael Burilov in podpredsednik IPA kluba Ljubljana Marjan Prah Podborški. Na začetku srečanja je bila direktorju PU Ljubljana izrečena čestitka ob imenovanju in želja za uspešno delo. V nadaljevanju je predsednik IPA kluba Ljubljana direktorja seznanil s sestavo članic in članov upravnega odbora  in organov kluba in izvedenimi dogodki, med katerimi je izpostavil počastitev 30. obletnice delovanja. Pri predstavitvi do sedanjih oblik sodelovanja je bilo izpostavljeno sodelovanje aktivnih članov in članic na strokovnih seminarjih v organizaciji mednarodnega upravnega odbora IPA v Gimbornu, ki ga finančno krije IPA klub Ljubljana. Izpostavljen je bil tudi sporazum o sodelovanju IPA sekcije Slovenija s Policijo in MNZ, v smislu, da je želja IPA kluba Ljubljana, da tudi vodstvo PU predlaga morebitne dogodke s področja preventive in strokovnih vsebin, ki bi jih lahko realizirali skupaj.

Direktor PU Ljubljana je izpostavil, da mu je delo IPA kluba Ljubljana in sodelovanje s PU Ljubljana dobro znano ter da se bo tovrstno sodelovanje nadaljevalo in plemenitilo. Med člani upravnega odbora prepoznava svoje mentorje in izkušene policiste. To je velik kapital, ki bi ga bilo potrebno izkoristiti pri organiziranju srečanj s strokovno vsebino, mlajšim kolegom pa bi ob tem predstavili  moto, pomen in cilje IPA. Tako bi lažje vzpodbudili aktivne policiste in policistke h aktivnejšemu delovanju v IPA klubu Ljubljana in IPA sekciji Slovenija.

Na koncu sproščenega razgovora sva s podpredsednikom Marjanom Prahom Podborškim direktorju PU Ljubljana izročila promocijski material, ki smo ga pripravili ob naši 30. letnici delovanja.

SERVO PER AMIKECO!

Mihael Burilov
predsednik IPA kluba Ljubljana

 

Comments are closed.