OBISK KOLEGOV V TRSTU
06/04/2019
PLANINSKI POHOD PO RUPNIKOVI LINIJI
09/04/2019

X. NACIONALNI KONGRES IPA SEKCIJE SLOVENIJE

V soboto, 30.3.2019 je bil v hotelu Vita v Dobrni izveden X. Nacionalni kongres IPA Sekcije Slovenije. Na podlagi predvidenega programa je bil prihod delegatov predviden do 10. ure. Iz IPA kluba Ljubljana se je kongresa udeležila ena delegatka in devet delegatov, ter dva člana ožjega upravnega odbora sekcije.

Ob 11. uri se je kongres začel z igranjem slovenske himne in himne IPA mednarodne organizacije.

Po programu je sledil nagovor predsednika IPA Sekcije Slovenije, g. Jožeta Senica, potrditev predlaganega dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva. Tokrat je bil kongres organiziran na podlagi sprememb statuta in kot tak  je v dnevnem redu vseboval običajne točke, v katerih se opravi pregled dela minulega leta in načrtuje dejavnost v naslednjem letu.

Na predstavljeno poročilo upravnega odbora, finančno poročilo blagajnika, nadzornega odbora in častnega razsodišča, razprave ni bilo in so bila vsa poročila soglasno potrjena. Sledila je predstavitev programa dela upravnega odbora in finančni načrt za leto 2019. Tudi na program dela in finančni načrt prisotna delegatka in delegati niso imeli pripomb ali dopolnitev.

Pod točko razno je za besedo zaprosil delegat IPA kluba Ljubljana, g. Leban Gabriel. V razpravi je komentiral pomebnost upoštevanja evropske uredbe o  varstvu osebnih podatkov in namene za uporabo pridobljenih podatkov na podlagi izjav članic in članov. Pozval je prisotne, da se v IPA organizaciji da večji poudarek na medsebojnih odnosih tako v IPI kot med aktivnimi sodelavci.

Po končanem kongresu je sledilo skupno kosilo in odhod domov.

Galerija.

 

Comments are closed.