PREDNOVOLETNO SREČANJE Z IPA TRST
16/01/2020
NOGOMETNI TURNIR – TENERIFE 2019
19/01/2020

2. IPA IGRE V ČRNI GORI – RAZPIS IN VABILO

2. IPA ŠPORTNE IGRE 2020

V A B I L O  IN  R A Z P I S za  Bar, Črna gora

Spoštovani IPA člani in članice!

V času od 10. do 15. maja 2020 bo IPA Sekcija Črna gora v mestu Bar gostila 2. IPA športne igre v 6 športih disciplinah, in sicer v atletiki – teku na 5 km, dvoranskem nogometu, ulični košarki, namiznem tenisu, odbojki na mivki in streljanju z zračno pištolo.

Upravni odbor IPA Sekcije Slovenija je na 8. seji sprejel sklep, da se omenjenih IPA športnih igrah udeleži tudi reprezentanca naše sekcije. Zaradi organizacije udeležbe in rezervacije namestitve pozivamo člane, ki bi se udeležili omenjenih iger, da do 24. 1. 2020 do 15. ure na elektronski naslov karl.petelinsek@ipa.si sporočijo naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • rojstni datum,
 • številka članske izkaznice,
 • regionalni IPA klub,
 • telefonsko številko in/ali elektronski naslov,
 • športno disciplino, v kateri boste tekmovali,
 • vrsta namestitve.

Prijava tekmovalcev reprezentance IPA Sekcije Slovenije na igre je v izključni pristojnosti naše sekcije. Namestitev tekmovalcev v času iger je možna samo v kapacitetah, ki jih ima v ta namen pripravljene organizator.

Organizator je pripravil različice paketov, katerih višina zneska je odvisna od vrste namestitve v hotelu. Vsi paketi pa vsebujejo namestitev v hotelu, prehrano oziroma obroke (začetek z večerjo 10. maja in zaključek z zajtrkom 15. maja 2020), izlete z ogledom znamenitosti ter prijavnino za tekmovanja.

Možnosti:

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
Hotel Princes – Bar 385 EUR 325 EUR
Hotel Montenegro – Čanj 295 EUR 245 EUR

Lastna udeležba tekmovalca bo praviloma znašala okoli 50%. O deležu stroškov in vseh drugih pomembnih informacijah glede iger boste prijavljeni po zaključku prijav sproti obveščeni.

ŠPORTNE DISCIPLINE:

ATLETIKA – Tek na 5000 m

Tekmovalci v teku na 5000 m bodo tekmovali glede na datum rojstva v naslednjih ženskih in moških kategorijah:

 • do 29 let,               ali do 30 let,
 • od 30 do 39 let,     ali od 31 do 40 let,
 • od 40 do 49 let,     ali od 41 do 50 let,
 • od 50 do 59 let,     ali od 51 do 60 let, ter
 • 60 let in starejši,    ali 61 in starejši.

Tekmovanje poteka v posamični kategoriji in tudi ekipno, kjer se upoštevajo trije najboljši rezultati posameznikov iz ekipe, ki so lahko tekmovali v različnih starostnih kategorijah. 

Start in cilj teka sta na atletski stezi, medtem ko sama trasa teka poteka po sprehajališču ob morju.

FUTSAL

Ekipo sestavlja 8  igralcev in se igra po sistemu 4 + 1. Tekme v predtekmovanju se igrajo 2 x 13 minut,  med polčasoma je 5 minutni odmor. V primeru, da ekipa zaradi izključitve igralcev ali iz drugih razlogov ostane z manj kot 4 igralci na igrišču, se tekma prekine in registrira z rezultatom 3:0. Če rezultat ob prekinitvi ne odgovarja nasprotni ekipi, se registrira rezultat ob prekinitvi. Igralci morajo biti v športni opremi ob prihodu na igrišče. Od vratarja ni kota. Ni dovoljeno, da vratar z roko ujame žogo, če mu jo soigralec poda z nogo. Ni dovoljeno, da vratar brcne žogo čez polovico igrišča, če je bila žoga pred tem v golavtu. Pravila nedovoljenega položaja ne veljajo. Zamenjave igralcev so leteče, pri tem more biti zamenjava igralcev opravljena v coni zamenjave. V primeru nepravilne zamenjave igralcev sledi 2 minutna izključitev igralca iz igre. Pri tekmah na izpadanje v drugem delu tekmovanja se v primeru izenačenega rezultata izvajajo prosti streli, in sicer po 3 igralci iz vsake ekipe izmenjaje izvajajo proste strele z razdalje 7 in z zaletom znotraj 9 metrov. V primeru, da še vedno ni zmagovalca, se nadaljuje z izvajanjem prostih strelov, in sicer iz vsake ekipe po 1 igralec izmenjaje izvaja proste strele do končnega zmagovalca. Prosti strel izvaja vedno drugi igralec. Polfinalna tekma se igra 2 x 15 minut. V primeru izenačenega rezultata se igrajo podaljški 2 x 5 minut, in če še takrat ni zmagovalca, sledijo prosti streli kot je bilo predhodno navedeno.

Sodniki bodo sodili po pravilih za mali nogomet, in sicer v skladu s temi pravili, kar pa ni zajeto v teh pravilih, bodo sodili po pravilih Nogometne zveze Črne gore.

Tekmovanje bo izvedeno tudi v ženski kategoriji v primeru prijave ekip.

STRELSTVO   

Strelsko tekmovanje bo izvedeno z zračno pištolo ločeno v moški in ženski kategoriji, in sicer posamezno in ekipno. Tekmuje se z zračno pištolo serijske izdelave, ki jo zagotovi organizator. Ekipo sestavljajo 3 strelci oziroma strelke. Neposredno pred pričetkom tekmovanja se opravi prijava ekipe na predvidenem obrazcu. Vsak strelec oziroma strelka za končno uvrstitev izstreli 10 diabol, pred tem pa ima pravico do 5 poskusnih strelov. Po začetku tekmovanja se tarče zamenjajo po izstreljenih 5 diabolah. Sodnik vodi tekmovanje, spremlja pa ga delegat, ki ga določi tekmovalna komisija. Vsak strelec oziroma strelka ima v času tekmovanja na razpolago 15 minut, da izstreli 5 poskusnih strelov in 10 za uvrstitev. Vodja tekmovanja določi, kako bodo označene tarče. Sodnik v času tekmovanja ocenjuje dosežene rezultate vsakega strelca oziroma strelke. Za ekipni rezultat se seštejejo doseženi rezultati vseh treh članov ekipe. Za vse primere, ki niso zajeti s temi pravili, se upoštevajo pravila Strelske zveze Črne gore.

ODBOJKA NA  MIVKI

Tekmovanje poteka ločeno v moški in ženski konkurenci. Ekipo sestavljajo trije igralci oziroma igralke. Ekipa nima zamenjav. Tekma se ne more pričeti, če ena od ekip nima po tri igralce oziroma igralke. Igra se na dve dobljeni igri, in sicer igro zmaga tista ekipa, ki prva doseže 21 točk. V primeru, da ena ekipa doseže 21 točk in nasprotna 20 točk se igra na razliko 2 točk. Zamenjava mest je obvezna. Tekma se prekine, če sta v eni od ekip manj kot dva igralca oziroma igralki. V tem primeru se za zmagovalca razglasi nasprotna ekipa. Za vse kar ni določeno s temi pravili, se uporabljajo pravila Odbojkarske zveze Črne gore.

ULIČNA KOŠARKA

Tekmovanje poteka ločeno v moški in ženski konkurenci. Ekipo sestavljajo 4 igralci, 3 v igri in 1 zamenjava. Tekma traja 20 minut ali dokler ena ekipa ne doseže 16 točk. V primeru, da se tekma po 20 minutah konča z izenačenim rezultatom, vsi 4 igralci izvajajo po 1 prosti met. Če tudi potem ni zmagovalca, ekipi izmenjaje izvajata po 1 prosti met toliko časa, dokler se ne dobi zmagovalca. Sodnik z metanjem kovanca odloči, katera ekipa bo prva izvajala proste mete. Prav tako se s kovancem odloči, katera ekipa bo prva imela žogo. Pred vsakim napadom se mora žoge dotakniti nasprotni igralec. Pred vsakim metanjem na koš morajo imeti stik z žogo vsi igralci iz iste ekipe. Vsak napad oziroma začetek nove akcije se začne zunaj linje 6,75 metra (linija za 3 točke). Po vsaki spremembi posesti žoge se mora žoga vrniti nazaj za linijo 6,75 m, v nasprotnem primeru se žoga dodeli nasprotni ekipi. Po vsakem zadetem košu se žoga dodeli nasprotni ekipi. V primeru, da se ne doseže koš iz akcije, ima ekipa, ki je metala in ujela žogo, pravico, da nadaljuje napad z metanjem na koš. Če pa žogo osvoji nasprotna ekipa, jo mora pred začetkom novega napada vrniti izza linije 6,75 m. V primeru »mrtve žoge« se žoga dodeli ekipi, ki je bila v obrambi. sak zadeti koš šteje 1 točko, če pa je dosežen zunaj linije 6,75 m, šteje 2 točki. V primeru, da sodnik oceni namerno zavlačevanje napada, opozori ekipo in če potem v roku 10 sekund ne meče na koš, se ji odvzame žogo. Ekipa nima omejitev glede števila menjav, a menjava se lahko opravi samo po zadetem košu ali takrat, ko je žoga iz igre. S sodnikom lahko komunicira samo kapetan ekipe.

Prekrški:

 • v primeru nasilnega obnašanja se ekipa diskvalificira z iger,
 • namerni oziroma nešportni prekrški se kaznujejo s prostim metom in dodelitvijo žoge, v premeru, da isti igralec stori dva namerna prekrška v isti tekmi, se ga izključi do konca te tekme,
 • če je nad igralcem, ki meče na koš, storjen prekršek, ima prosti met, če pa pri metu pod prekrškom zadene koš, nima dodatnega prostega meta,
 • po storjenem 7 prekršku iste ekipe je vsak naslednji prekršek 1 prosti met za nasprotno ekipo, prav tako ima ta ekipa žogo iz strani.

Na podlagi prejetih prijav bo upravni odbor pripravil finančno konstrukcijo stroškov udeležbe, ki se bodo pokrili z lastno finančno udeležbo tekmovalcev, regionalnih IPA klubov in IPA Sekcije Slovenija. K ceni paketa je potrebno prišteti stroške potovanje v Črno goro in nazaj.

NAMIZNI TENIS

Tekmovanje poteka ločeno v moški in ženski konkurenci. Ekipo sestavljajo trije igralci oziroma igralke. Igra se na tri dobljene sete po pravilih Namiznoteniške zveze Črne gore. Igra se po sistemu trije posamični dvoboji, dvojice, trije posamični dvoboji.  Ekipa, ki osvoji 4 zmage, je zmagovalec srečanja.

PRAVILA ZA VSE DISCIPLINE:

Vodja oziroma kapetan ekipe dostavi delegatu seznam članov ekipe.

Posamična uvrstitev se določi na podlagi doseženih rezultatov posameznega tekmovalca oziroma tekmovalke.

Ekipna uvrstitev po posameznih športnih disciplinah se določi na podlagi seštevka rezultatov tekmovalcev oziroma tekmovalk iz ekipe.

Informacije in pravila v zvezi iger so na voljo na spletnih straneh organizatorja www.ipamontenegro.me.

UO IPA Sekcije Slovenije si pridržuje pravico do izbire tekmovalcev oziroma članov reprezentance IPA Sekcije Slovenije.

Za zbiranje prijav na športne igre je zadolžen Karl Petelinšek – blagajnik IPA Sekcije Slovenije, ki je na voljo za dodatne informacije na elektronskem naslovu karl.petelinsek@ipa.si ali na 070 871 968.

SERVO PER AMIKECO!

                                                                                             Jože SENICA

                                                                                              PREDSEDNIK

Comments are closed.