POHOD NA KRIM – VABILO
08/04/2016
25. LET IPA SEKCIJE SLOVENIJE
27/04/2016

OBČNI ZBOR ČLANOV IPA KLUBA LJUBLJANA, MAREC 2016

Vsako leto v mesecu marcu upravni odbor IPA kluba Ljubljana organizira in izvede občni zbor članov kluba, kar ga obvezuje tudi statut kluba. V letošnjem letu je bil občni zbor v sredo 16. marca v veliki predavalnici Policijske akademije v Tacnu pri Ljubljani.

Na tovrstnih občnih zborih praviloma obravnavamo poročila upravnega odbora in organov kluba, ter sprejemamo načrte (program dela in finančni načrt), za tekoče leto. K udeležbi povabimo kot goste: direktorja PU Ljubljana, predsednika IPA Sekcije Slovenije ter predstavnike sorodnih klubov. Našemu vabilu za udeležbo so se odzvali: mag. Stanislav Vrečar, direktor PU Ljubljana, Alojz Hrnčič, IPA Sekcija Slovenija, Gabrijel Leban, Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana, Miran Pintar, OPS PSS Ljubljana in Anton Pozvek, PVD Sever Ljubljana.

Ker ob napovedani uri začetka občnega zbora ni bilo prisotnih potrebno število članov, je v pol urnem zamiku začetka občnega zbora zapolnila čas s igranjem na klasični kitari in petjem, Ana Marija Čibej.

Občni zbor je potekal po predvidenem dnevnem redu. Prisotni člani so predstavljena poročila potrdili. Prav tako je bil potrjen program dela in finančni načrt za leto 2016. Prisotni člani so odločali in soglasno potrdili predlog o razrešnici predsedniku kluba za materialno finančno poslovanje v letu 2015 in da se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 (društveni sklad) uporabi za potrebe poslovanja v letu 2016.

Ob koncu občnega zbora je predsednik delovnega predsedstva k nagovoru pozval prisotne goste. Članom so spregovorili direktor PU Ljubljana, mag. Stanislav Vrečar, Gabrijel Leban  in Anton Pozvek.

Na koncu občnega zbora se je predsednik IPA kluba Ljubljana vsem prisotnim članom upravnega odbora, organov kluba in poverjenikom zahvalil za prispevek k uspešnemu delu kluba. Vse prisotne je povabil na družabno srečanje v dnevni prostor PA.

Več v galeriji slik.

 

Mihael Burilov

 

 

 

Comments are closed.