PLANINSKI IZLET NA DONAČKO GORO – POROČILO
02/04/2017
IPA RIBIŠKA TEKMA V LOVU RIB S PLOVCEM – VABILO
04/04/2017

Vsako leto v mesecu marcu upravni odbor IPA kluba Ljubljana organizira in izvede občni zbor članov kluba, kar ga obvezuje tudi statut kluba. V letošnjem letu je bil občni zbor v torek 28. marca v predavalnici I Policijske akademije v Tacnu pri Ljubljani.

Po izvolitvi organov občnega zbora, so se prisotni z enominutnim molkom poklonili spominu na preminulo blagajničarko društva, Rozino Ribič.

Na tovrstnih občnih zborih praviloma obravnavamo poročila upravnega odbora in organov kluba, ter sprejemamo načrte (program dela in finančni načrt), za tekoče leto. K udeležbi povabimo kot goste: direktorja PU Ljubljana, predsednika IPA Sekcije Slovenije ter predstavnike sorodnih klubov. Našemu vabilu za udeležbo so se odzvali: Bojan Žmuc, kot predstavnik direktorja PU Ljubljana, Stanislav Ficko, predsednik IPA Sekcije Slovenije, Gabrijel Leban, Klub upokojenih delavcev MNZ, Maksa Perca Ljubljana in Anton Pozvek, PVD Sever Ljubljana.

Ob napovedani uri v predavalnici ni bilo prisotnih 10% članstva, se je občni zbor na podlagi statutarnih določil začel s pol urnim zamikom.

Občni zbor je potekal po predvidenem dnevnem redu. Prisotni člani so predstavljena poročila potrdili. Prav tako je bil potrjen program dela in finančni načrt za leto 2017. Prisotni člani so odločali in soglasno potrdili predlog o razrešnici predsedniku kluba za materialno finančno poslovanje v letu 2016 in da se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 (društveni sklad) uporabi za potrebe poslovanja v letu 2017.

Ob koncu občnega zbora je predsednik delovnega predsedstva k nagovoru pozval prisotne goste. Članom so spregovorili predsednik IPA sekcije Slovenije, g. Stanislav Ficko, Bojan Žmuc, predstavnik direktorja PU Ljubljana, Gabrijel Leban  in Anton Pozvek.

Poleg pozdravnih nagovorov vseh prisotnih gostov, je predsednik IPA sekcije Slovenije, Stanislav Ficko, prisotnim predstavil predlog sprememb in dopolnitev statuta IPA sekcije, ter pozval IPA klub Ljubljana, da poda svoje pripombe in predloge delovni skupini sekcije.

Pred zaključkom občnega zbora, je delovno predsedstvo izpeljalo nadomestne volitve blagajnika društva. Predlog upravnega odbora, da naloge blagajnika prevzame Emil Oblak, so prisotni člani in članice soglasno potrdili.

Na koncu občnega zbora se je predsednik IPA kluba Ljubljana vsem prisotnim članom upravnega odbora, organov kluba in poverjenikom zahvalil za prispevek k uspešnemu delu kluba. Vse prisotne je povabil na družabno srečanje v dnevni prostor PA.

Galerija.

 

Comments are closed.