Danes slavimo dan žena
08/03/2023
POHOD NA URŠLJO GORO
05/04/2023

REDNI LETNI OBČNI ZBOR IPA KLUBA LJUBLJANA

Dne 15. 3. 2023 z začetkom ob 17.00 uri smo izvedli redni letni občni zbor IPA kluba Ljubljana. Za kraj izvedbe občnega zbora smo tudi tokrat izbrali M hotel v Ljubljani.

Zbor so s svojo udeležbo počastili, predsednik IPA sekcije Slovenija, g. Jože Senica, direktor Policijske uprave Ljubljana, g. Damjan Petrič, predsednik PVDS Ljubljana, g. Emerik Peterka in predstavnik OPS PSS Ljubljana, g. Radivoj Uroševič.

Začetek zbora članic in članov se je tradicionalno začel z igranjem himne Republike Slovenije in IPA himne. Sledil je nagovor povezovalca, g. Antona Pozveka, ki je poudaril, da se je vrnilo obdobje, ko policijski orkester zopet igra na naših dogodkih, česar se izredno veselimo in zato prisotne povabil, da prisluhnemo naslednji skladbi. Sledil je pozdravni nagovor predsednika IPA kluba Ljubljana, g. Mihaela Burilova. Z odigranima skladbama kvinteta in njihovo predstavitvijo, se je zaključil svečani del občnega zbora.

Delovni del se je nadaljeval z izvolitvijo organov občnega zbora. Predsednik delovnega predsedstva g. Anton Pozvek se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje in prosil verifikacijsko komisijo, da poda poročilo. Po ugotovljeni sklepčnosti se je občni zbor nadaljeval po predvidenem dnevnem redu.

Po predstavljenih poročilih so bili prisotni povabljeni k razpravi. V zvezi s predstavljenimi poročili je bilo podano samo vprašanje s statusom članov, ki ne plačujejo redno članarine. Odgovor je bil podan z obrazložitvijo določil Statuta kluba ob tovrstnih primerih. Sledila je potrditev poročil.

V nadaljevanju so bili k besedi povabljeni gostje, da predstavijo svoje videnje in potek sodelovanja IPA kluba Ljubljana s Policijsko upravo Ljubljana in stanovskimi organizacijami.  Prisotne so nagovorili predsednik IPA sekcije Slovenija, g. Jože Senica, direktor Policijske uprave Ljubljana, g. Damjan PETRIČ, predsednik PVD Sever, g. Emerik PETERKA in predstavnik Območnega Policijskega Sindikata Ljubljana g. Radivoj UROŠEVIČ. Iz nagovora vseh gostov je bilo zaznati pohvale za delo IPA kluba Ljubljana, predvsem pa plodno medsebojno sodelovanje in pomoč pri organiziranju raznih dogodkov.

Zaključni del občnega zbora je bila predstavitev programa dela upravnega odbora IPA kluba Ljubljana in finančnega načrta za leto 2023. Tudi ta dva dokumenta sta bila s strani prisotnih članov in članic soglasno potrjena.

Predsednik delovnega predsedstva g. Anton Pozvek se je prisotnim zahvalil za sodelovanje in vse prisotne povabil na družabno srečanje.

Marjan Prah-Podborški

   

Comments are closed.