Luka Koper 10. Istrski maraton
21/04/2024
Mednarodna konferenca “Soočanje mladih generacij z drogami, alkoholom in medvrstniškim nasiljem” v Romuniji
28/04/2024

Sestanek s predstavnikoma šentjakobskega gledališča

Dne 23. 4.2024 sva se na povabilo direktorja Šentjakobskega gledališča g. Milana Goloba udeležila srečanja z njim. Srečanja je prisostvovala tudi koordinatorka ga. Mileva Sovdat.

Skupaj smo pretresli naše dosedanje sodelovanje, ki je bilo po besedah direktorja zelo uspešno in plodno. S strani direktorja je bila izrečena tudi želja, da se medsebojno sodelovanje v taki obliki še naprej razvija. V nadaljevanju nama je predstavil letni program  gledališča, nove predstave in načrte, ki jih snujejo v gledališču. V sproščenem pogovoru je predsednik Burilov omenil naš pogled na takšno sodelovanje in naše načrte glede organiziranja takšnih dogodkov. Nadalje se je dotaknil zadnje predstave (8.marec), ki je pri nekaterih naših članih/članicah vzbudil nejevoljo glede izbire tematike oz. vsebine predstave. Direktor Golob in ga. Sovdat sta izpostavila, da je bila predstava sicer med občinstvom dobro sprejeta, nenazadnje tudi nagrajena. Sta se pa oba strinjala s predsednikom, da so med občinstvom različni pogledi in »okusi« glede vsebine predstav.

Vsekakor je bila naša skupna zaključna misel, da se bodo v bodoče še bolj skrbno izbirale predstave oz. vsebine, saj je namen organiziranje ogledov predstav predvsem uživanje pri ogledu in seveda druženja po končani predstavi.

SERVO PER AMIKECO!

Marjan Prah-Podborški
podpredsednik IPA kluba Ljubljana

Comments are closed.