21. LJUBLJANSKI MARATON
06/11/2016
DRŽAVNO PRVENSTVO POLICIJE V GORSKEM TEKU
20/11/2016

Ivan Kovačič, policijski inšpektor iz SD PULJ, ter Blanka Simšič, psihologinja iz PULJ, sva se v oktobru 2016 udeležila seminarja Protect the protectors v organizaciji IPA Poljske. Oba sva se IPA seminarja udeležila prvič, prav tako tudi večina drugih udeležencev (skupno nas je bilo okrog 28).

Namen seminarja, kot je bil predstavljen v katalogu za leto 2016 je bil osredotočiti se na policiste kot morebitne žrtve ali pa storilce nasilja, ter kako jih zaščititi v prvem in kako ravnati v drugem primeru. Na eni strani naj bi bil pod drobnogledom torej njihov odziv na situacije v katerih se sami soočajo z grožnjami, provokacijami in napadi nanje, na drugi strani pa pregled zakonodaje in postopkov, ko so policisti sami v preiskavah zaradi prekoračitve pooblastil. Poudarek naj bi bil tudi na tem, kako obe skrajnosti preprečiti oziroma kakšne so sploh možnosti ukrepanja.

Vsega skupaj je bilo 8 predavanj, ki so potekala kot kombinacija prezentacije, diskusije in v določenih primerih tudi praktičnega dela. Predavanja so potekala v angleščini oziroma poljščini s simultanim prevajanjem v angleščino.

Poljski kolegi so v dveh predavanjih predstavili primer, ko so zaradi domnevne prekoračitve pooblastil pri pridržanju osebe, kasneje izbruhnili pravi nemiri in demonstracije proti policistom in konkretno policijski postaji Wroclaw. Predstavili so, kako so se soočali s temi nemiri, kako so obravnavali vpletene policiste in kakšno pomoč so jim zagotovili. V povezavi s tem smo se dotaknili tudi zakonodaje s področja obravnave policistov.

Švedski predstavnik je razložil, kako v njihovi državi pripravljajo policiste na ukrepanje v AMOK situacijah, poučili pa smo se tudi o nujnih ukrepih prve pomoči, ki je zajemala praktični del predavanja. Predstavniki iz Velike Britanije so v štirih ločenih predavanjih predstavili: 1) postopke z ranljivimi skupinami oseb (konkretneje duševno motenimi osebami); 2) predstavili so akutno stresno reakcijo na nepričakovane dogodke (na primer ob napadu na policista) in kako ta stres povzroči spremenjeno zaznavanje časa, prostora, razdalje, podrobnosti… in kako kasneje vpliva na pričevanje policista o dogodku; 3) delo s posebej nasilnimi prestopniki in varnost policistov ob napadih z nožem (kaj lahko sami storijo za večjo varnost, kako je potrebno voditi tovrstna usposabljanja za večjo učinkovitost…); ter 4) kako poustvarjanje realnih situacij na usposabljanjih vpliva na učinkovitost dejanskih postopkov (povezano s tem, kako reagiramo pod stresom, kakšni so avtomatično odzivi telesa in kako lahko te naše odzive treniramo). Eno predavanje je še nekoliko odstopalo od drugih, in sicer predstavitev električnega paralizatorja. En del predavanja je potekal zelo praktično, saj je predstavnik podjetja Taser, predstavil paralizator sam, nekaj njegovih tehničnih podrobnosti in sam način učinkovite uporabe, imeli pa smo priložnost tudi videti nekaj demonstracij. V drugem delu so bile predstavljene izkušnje angleške policije pri uvedbi in uporabi paralizatorja ter rezultati, ki se kažejo po nekaj letih pri samih postopkih.

Konkreten program in naslove predavanj smo prejeli šele na seminarju, kar se nama zdi škoda. Na samem seminarju se je namreč pokazalo, da bi poleg naju od same vsebine veliko odnesli tudi inštruktorji samoobrambe, vendar sva jih kasneje sama seznanila z vsebino predavanj, predala sva jim gradiva in pomagala vzpostaviti nekaj kontaktov z ostalimi udeleženci seminarja.

Ne glede na to pa meniva, da sva s svojim sodelovanjem v diskusijah veliko doprinesla k konstruktivnim debatam, saj sva predstavila kar nekaj svojih izkušenj, konkretnih in praktičnih primerov ter praks. Nenazadnje se je veliko tem dotikalo tudi psihološke obravnave in pomoči policistom, kjer se je izkazalo, da smo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami tudi v prednosti oziroma imamo zelo dodelan sistem in tudi zato je bila predstavitev našega dela dobro sprejeta in upoštevana.

Mogoče eden od najpomembnejših ciljev IPA seminarjev je povezovanje članov, izmenjava mnenj in izkušenj in s tem navezovanje tudi poslovnih stikov, ki omogočajo sodelovanje v prihodnosti. Ta cilj je bil zagotovo tudi tokrat dosežen, saj so se že začela določena dogovarjanja o bodočem sodelovanju med udeleženimi, kar brez tega seminarja ne bi bilo mogoče. S tovrstnim strokovnim druženjem lahko vsi samo pridobimo, zato upava, da bo udeležba v prihodnosti omogočena še mnogim policistom.

 

Comments are closed.