SREČANJE UO IPA KLUBA LJUBLJANA S PREDSTAVNIKI IPA KLUBA DUNAJ, BUDIMPEŠTA IN ZAGREB
10/12/2018
SREČANJE UO IPA KLUBA LJUBLJANA IN UO IPA RK GORENJSKA
11/12/2018

VODNIK ZA UČINKOVITO RABO DRUŽBENIH OMREŽIJ

V uvodniku vodnika za učinkovito rabo družbenih omrežij je predsednik IPA Sekcije Slovenije med drugim zapisal: “Sodobni pristopi, orodja in znanja so krepko zaznamovala področje komuniciranja. Danes vsaka organizacija, ki ji je mar za svoje člane, skrbi za njihovo celostno obveščenost. K takšnemu, sodobnemu komuniciranju s člani sem se zavezal tudi kot predsednik IPA zveze Slovenija. Izjemno pomembno je, da so naši člani pravočasno seznanjeni z vsemi aktivnostmi naše organizacije in klubov, vabili tujih zvez ter številnimi koristmi, ki jih nudi naše združenje.

Odlično orodje za celostno in ažurno obveščanje predstavljajo družbena omrežja – brezplačna in enostavna orodja, s katerimi lahko pripomoremo k boljši obveščenosti, prepoznavnosti in ugledu naše organizacije. Družbena omrežja nam mogočajo odprt dialog, člane in IPA prijatelje lahko naslovimo neposredno, hitro, komunikacije pa je dvosmerna in transparentnejša.

Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica IPA Sekcije Slovenije za odnose z javnostmi,  je izdelala vodnik za učinkovito rabo družbenih omrežij. Kljub temu, da je prvenstveno namenjen klubom, pa je koristen pripomoček tudi posamezniku in zato predlagamo, da si ga ogledate.

Vodnik_druzbenaIPA

 

Comments are closed.